O publikaci Strategie ukovaná praxí

Vážení potenciální čtenáři,

místo dlouhých řečí se s vámi chci podělit o základní pravidla, jež jsem v průběhu psaní následoval. Věřím totiž,  že vám řeknou všechno podstatné, abyste si přečetli alespoň úvod knížky a rozhodli se, jestli má pro vás hodnotu pokračovat dál. Moje pravidla:

 • Čtenář si výrazně rozvine strategické myšlení a získá praktické nástroje, díky nimž jeho podnik dosáhne požadovaných výsledků tváří v tvář konkurenci.
 • Ušito na míru podnikatelům a představitelům podniků.
 • Psáno srozumitelně, čtivě, formou příběhu, bez zbytečných odborných výrazů.
 • Využitelnost v reálném světě každodenní podnikové praxe.
 • Demonstrováno na skutečných situacích.

Pokud vás výše zmíněné zaujalo, doporučuji si přečíst krátký úvod v samotné publikaci, v níž naleznete podrobnější informace o tom, jakou hodnotu z knížky získáte (a jakou rozhodně ne).

Může Vás taktéž zajímat 

Strategie Akvizice Talentů

O publikaci Strategie Akvizice Talentů

Dosahování nadprůměrných výsledků tváří v tvář konkurenci je oblastí mého zájmu i v tématech akvizice talentů a tato publikace představuje základní pilíř tohoto tažení. Její logika je vesměs přímočará, což znamená, že část textu se zabývá krátkodobým pohledem na nábor. Jinak řečeno, jak najít ty nejvhodnější talenty pro specifickou pozici s využitím recruitment marketingu & talent sourcingu, s následnou aplikací metod selekce, přičemž je důležité nezapomenout na to, co se děje pak, tedy na post-selekční fázi. Avšak tohle jsou „jenom“ krátkodobé nástroje a proto v publikaci naleznete i témata se zaměřením na dlouhodobý horizont – employer branding, strategický sourcing, efektivita selekce, práce s databází, datová analýza, měření a mnoho dalších. Jinak řečeno, cílem dlouhého období je stát se zaměstnavatelem, který jen svoji existencí přitahuje ty nejvhodnější talenty a odrazuje ty nevhodné – dlouhodobě a udržitelně. Pro opravdu strategický pohled však ani toto nestačí a proto je zde i prakticky zaměřená kapitola o provázanosti mikro a makroekonomického prostředí s akvizicí talentů.

Přeji všem čtenářům, aby si z knížky vzali tolik informací, kolik jen potřebují a aby je pak využili v praxi, protože bez praxe informace nepovedou k výsledkům.

Copyright© 2022-2023 Patrik Bartko. All rights reserved.

O publikaci Strategie Ukovaná Praxí

Vážení potenciální čtenáři,

místo dlouhých řečí se s vámi chci podělit o základní pravidla, jež jsem v průběhu psaní následoval. Věřím totiž,  že vám řeknou všechno podstatné, abyste si přečetli alespoň úvod knížky a rozhodli se, jestli má pro vás hodnotu pokračovat dál. Moje pravidla:

 • Čtenář si výrazně rozvine strategické myšlení a získá praktické nástroje, díky nimž jeho podnik dosáhne požadovaných výsledků tváří v tvář konkurenci.
 • Ušito na míru podnikatelům a představitelům podniků.
 • Psáno srozumitelně, čtivě, formou příběhu, bez zbytečných odborných výrazů.
 • Využitelnost v reálném světě každodenní podnikové praxe.
 • Demonstrováno na skutečných situacích.

Pokud vás výše zmíněné zaujalo, doporučuji si přečíst krátký úvod v samotné publikaci, v níž naleznete podrobnější informace o tom, jakou hodnotu z knížky získáte (a jakou rozhodně ne).

Může Vás taktéž zajímat 

Strategie akvizice talentů

O publikaci Strategie Akvizice Talentů

Dosahování nadprůměrných výsledků tváří v tvář konkurenci je oblastí mého zájmu i v tématech akvizice talentů a tato publikace představuje základní pilíř tohoto tažení. Její logika je vesměs přímočará, což znamená, že část textu se zabývá krátkodobým pohledem na nábor. Jinak řečeno, jak najít ty nejvhodnější talenty pro specifickou pozici s využitím recruitment marketingu & talent sourcingu, s následnou aplikací metod selekce, přičemž je důležité nezapomenout na to, co se děje pak, tedy na post-selekční fázi. Avšak tohle jsou „jenom“ krátkodobé nástroje a proto v publikaci naleznete i témata se zaměřením na dlouhodobý horizont – employer branding, strategický sourcing, efektivita selekce, práce s databází, datová analýza, měření a mnoho dalších. Jinak řečeno, cílem dlouhého období je stát se zaměstnavatelem, který jen svoji existencí přitahuje ty nejvhodnější talenty a odrazuje ty nevhodné – dlouhodobě a udržitelně. Pro opravdu strategický pohled však ani toto nestačí a proto je zde i prakticky zaměřená kapitola o provázanosti mikro a makroekonomického prostředí s akvizicí talentů.

Přeji všem čtenářům, aby si z knížky vzali tolik informací, kolik jen potřebují a aby je pak využili v praxi, protože bez praxe informace nepovedou k výsledkům.

Copyright© 2022-2023 Patrik Bartko. All rights reserved.

O publikaci Strategie Ukovaná Praxí

 

Vážení potenciální čtenáři,

místo dlouhých řečí se s vámi chci podělit o základní pravidla, jež jsem v průběhu psaní následoval. Věřím totiž,  že vám řeknou všechno podstatné, abyste si přečetli alespoň úvod knížky a rozhodli se, jestli má pro vás hodnotu pokračovat dál. Moje pravidla:

 • Čtenář si výrazně rozvine strategické myšlení a získá praktické nástroje, díky nimž jeho podnik dosáhne požadovaných výsledků tváří v tvář konkurenci.
 • Ušito na míru podnikatelům a představitelům podniků.
 • Psáno srozumitelně, čtivě, formou příběhu, bez zbytečných odborných výrazů.
 • Využitelnost v reálném světě každodenní podnikové praxe.
 • Demonstrováno na skutečných situacích.

Pokud vás výše zmíněné zaujalo, doporučuji si přečíst krátký úvod v samotné publikaci, v níž naleznete podrobnější informace o tom, jakou hodnotu z knížky získáte (a jakou rozhodně ne).

Může Vás taktéž zajímat 

Strategie akvizice talentů

O publikaci Strategie Akvizice Talentů

Dosahování nadprůměrných výsledků tváří v tvář konkurenci je oblastí mého zájmu i v tématech akvizice talentů a tato publikace představuje základní pilíř tohoto tažení. Její logika je vesměs přímočará, což znamená, že část textu se zabývá krátkodobým pohledem na nábor. Jinak řečeno, jak najít ty nejvhodnější talenty pro specifickou pozici s využitím recruitment marketingu & talent sourcingu, s následnou aplikací metod selekce, přičemž je důležité nezapomenout na to, co se děje pak, tedy na post-selekční fázi. Avšak tohle jsou „jenom“ krátkodobé nástroje a proto v publikaci naleznete i témata se zaměřením na dlouhodobý horizont – employer branding, strategický sourcing, efektivita selekce, práce s databází, datová analýza, měření a mnoho dalších. Jinak řečeno, cílem dlouhého období je stát se zaměstnavatelem, který jen svoji existencí přitahuje ty nejvhodnější talenty a odrazuje ty nevhodné – dlouhodobě a udržitelně. Pro opravdu strategický pohled však ani toto nestačí a proto je zde i prakticky zaměřená kapitola o provázanosti mikro a makroekonomického prostředí s akvizicí talentů.

Přeji všem čtenářům, aby si z knížky vzali tolik informací, kolik jen potřebují a aby je pak využili v praxi, protože bez praxe informace nepovedou k výsledkům.

Copyright© 2022-2023 Patrik Bartko. All rights reserved.